„Wieczór Twórczości w bibliotece szkolnej”

- Co by było, gdyby… biblioteka była zamknięta?
- Nie lubiłabym biblioteki.
Taka wypowiedź pojawiła się podczas realizacji jednego z kreatywnych ćwiczeń przewidzianych w planie Wieczoru Twórczości w bibliotece szkolnej, który odbył się 8 marca. Uczestnicy spotkania wraz z opiekunami brali udział w zajęciach integrujących oraz rozwijających umiejętność kreatywnego myślenia i tworzenia krótkich tekstów literackich w formie ustnej i pisemnej.
Ćwiczenie otwierające wieczór polegało na podaniu przez uczestników trzech cech charakteru zaczynających się na pierwszą literę swojego imienia. W ten sposób każdy miał możliwość określić swoje mocne strony i dowiedzieć się, jak postrzegany jest przez innych. Później uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzyli najkrótsze łańcuchy skojarzeń, a także abstrakcyjne historie. Jednym z ostatnich punktów programu była prezentacja własnej twórczości. Uczniowie czytali swoje wiersze i opowiadania. Po wspólnym posiłku odbyła się projekcja filmu Nostalgia anioła na podstawie książki Alice Sebold pod tym samym tytułem. Film wzbudził we wszystkich uczestnikach wieczoru bardzo silne emocje, co jest dla niego i dla książki najlepszą rekomendacją.