Tydzień spotkań w strzeleckim liceum

Za nami intensywny tydzień spotkań i prelekcji w LO im. Broniewskiego w Strzelcach Op. Od wtorku (19.02) do piątku (22.02) licealiści mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną czy prozdrowotną.

Wtorek upłynął pod znakiem historii i prawa. Członek zarządu Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek przeprowadził prelekcję na temat I wojny światowej z perspektywy doświadczeń swojej rodziny. Było to spotkanie pozwalające wyjść poza podręcznikową perspektywę nauczania historii. Tego samego dnia przedstawiciele poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą wygłosili wykład o prawie cywilnym i zdolnościach do czynności prawnych w Niemczech i Polsce, prezentując przy okazji kształt studiów polsko-niemieckich. Piątek był z kolei dniem zajęć dla klas o profilach medycznych i ekonomicznych. Wykład z zakresu ginekologii i położnictwa wygłosił dr nauk medycznych Wojciech Guzikowski – konsultant wojewódzki w tym zakresie. Tego samego dnia przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej z Opola zaprezentowali ofertę studiów i omówili zagadnienia ekonomiczne zajmujące uwagę tej instytucji.

Organizatorzy tygodnia spotkań celowali przede wszystkim w potrzeby uczniów szkoły. Strzeleckie liceum kształci młodzież na różnych profilach. Tematyka zajęć ujmowała zainteresowania dotyczące nauk ścisłych i humanistycznych. Umożliwiając spotkania również z przedstawicielami różnych uczelni, szkoła wpisała się w szeroko rozumiany nurt preorientacji zawodowej.