Spotkania z kuratorem sądowym

W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości osób młodych w dniach od 8 do 28 listopada w szkole gościła Pani Monika Stawowy – zawodowy kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. W trakcie spotkań uczniowie mogli zapoznać się z charakterem pracy pani kurator, w szczególności z jej działaniami w terenie. Pani Stawowy przedstawiła sytuacje , z którymi spotyka się podczas wizyt w miejscu zamieszkania, a są to na przykład przejawy demoralizacji wśród młodzieży i zachowania niebezpieczne, za które grożą sankcje. W trakcie spotkania młodzież mogła wziąć udział w eksperymencie badania alkomatem.

DSC_0820.jpg DSC_0822.jpg
DSC_0823.jpg DSC_0824.jpg
DSC_0826.jpg