Tydzień Edukacji Globalnej

W 2018 roku obchodzimy już 20. edycję europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Dlaczego wybrano hasło: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”?

Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy.

Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła – migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. Zachęcamy, aby działania organizowane w ramach TEG 2018 dotyczyły takich kwestii jak różnorodoność kulturowa, przeciwdziałanie nierównościom społecznym na poziomie lokalnym i globalnym oraz samych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowić mogą wskazówkę, jak z tymi wyzwaniami możemy sobie poradzić.( na podstawie: http://teg.edu.pl)