harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich informuje, że egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Data, godzina Przedmiot  Część egzaminu 
30.08.2018, godz. 9.00  Historia  pisemna 

Część ustna egzaminów rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.