41. Olimpiada Języka Niemieckiego – Poznań, 23-25.03.2018

W ostatni weekend w Poznaniu odbył się centralny etap 41. Olimpiady Języka Niemieckiego. Jak co roku nie mogło na niej zabraknąć uczniów naszego liceum, a zakwalifikowało ich się tym razem troje. Wszystkich zakwalifikowanych z całej Polski było osiemdziesięcioro. Jak twierdził przewodniczący OJN, pan Piotr Jankowiak, poziom wiedzy w tym roku był wyjątkowo wysoki i tylko uczniowie, którzy uzyskali na etapie wojewódzkim 95% możliwych do zdobycia punktów, mieli możliwość rywalizowania w finale.

Katalog wymagań OJN obejmuje kilka obszarów wiedzy. Dla laików to tajemniczo brzmiące hasło ─ realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryją się za tym treści z zakresu polityki, historii, życia społeczno-gospodarczego nie tylko Niemiec, ale i Austrii i Szwajcarii. Każdy uczestnik zobligowany jest do przeczytania i literackiej interpretacji trzech dzieł literackich sprzed roku 1945 oraz czterech po tej dacie. Na szczęście czytanie to mocna strona licealistów przystępujących do olimpiady. Najchętniej wybierani autorzy to: Franz Kafka, Friedrich Dürrenmatt, Erich Maria Remarque, Herman Hesse i inni.

Dominika Wątroba z klasy maturalnej została laureatką i zajęła 12 miejsce w Polsce, jej koleżanka z klasy Anna Franik została finalistką. Również tytuł finalisty zdobył uczeń drugiej klasy Artur Szafraniec. Słowa uznania i szczere gratulacje dla naszych zwycięzców. Zarówno tytuł laureata jak i finalisty zwalnia z obowiązku pisania matury z języka niemieckiego i gwarantuje ocenę celującą na świadectwie, lecz przede wszystkim jest źródłem satysfakcji i prestiżu bycia jednym z najlepszych spośród dziesiątek tysięcy w Polsce.

4.jpg 5.jpg
7.jpg