wieczór z ratownictwem

W piątek 03 listopada uczniowie naszej szkoły w ramach „Nocy z pasją” wzięli udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy, pod okiem instruktorów, uczyli się jak pomóc poszkodowanym w przypadku zatrzymania krążenia, złamania, krwotoku czy utraty przytomności. Na koniec zajęć przyszedł czas na sprawdzian zdobytych umiejętności. Po teście teoretycznym, rozwiązanym przez uczniów bezbłędnie, pozoranci przygotowali kilka scenek, by przekonać się, jak w praktyce radzą sobie młodzi ratownicy. I choć wszyscy zdali egzamin, to zgodnie stwierdzili, że chcieliby częściej uczestniczyć tego rodzaju zajęciach.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia, byli to harcerze z 3 DW „Ignis Demiurg” ZHP : Zbigniew Gajda, Mateusz Petrolewicz, Adam Winnicki, Rafał Kaniak, Marek Musialik, Karolina Janik, Maja Krzysztofowicz, Veronika Porosiło.

DSC_9867.jpg DSC_9871.jpg
DSC_9872.jpg DSC_9873.jpg
DSC_9875.jpg DSC_9877.jpg
DSC_9878.jpg DSC_9879.jpg
DSC_9880.jpg DSC_9882.jpg
DSC_9884.jpg DSC_9885.jpg
DSC_9886.jpg DSC_9887.jpg
DSC_9888.jpg DSC_9889.jpg